Mission statement

Gunpowder: Samen Sterk!
Communicatiebureau Gunpowder uit Nijmegen  bestaat dit jaar 25 jaar. Gunpowder communicatie- en mediaproducties staat dus al ruim twee decennia grote en kleine klanten uit de regio Nijmegen bij. Dit houdt voor ons in dat wij samen met onze relaties bouwen aan een sterke en langdurige band.

Deze methodiek is in onze optiek dé manier om een sterk merk te creëren. Daarnaast is ons reclamebureau  maatschappelijk betrokken bij tal van initiatieven in ons werkgebied. Dit past in onze visie dat het centraal stellen van de mens, de “key of life” is, die onze samenleving levend houdt.  Gunpowder Communicatie – en mediaproducties heeft dit doorgevoerd in zijn werkwijze en marktaanpak. Wij zijn er altijd al van overtuigd geweest dat dit ook mogelijk is in een zakelijke context: Human Interest maakt Human Business! Deze aanpak heeft zich bewezen. Het onlangs door Gunpowder Communicatiebureau uitgevoerde klantenonderzoek leert dat onze relaties gemiddeld 10 jaar klant bij ons zijn. Landelijk en lokaal ligt dit percentage aanmerkelijk lager. Hier zijn we best wel een beetje trots op!

Onze doelstelling.
Vanuit de visie Samen Sterk is de doelstellingen van Communicatiebureau Gunpowder Nijmegen geformuleerd. Gunpowder Communicatiebureau wil een sterke lokale en regionale positie innemen in ons vakgebied van reclame marketing.  Dit willen we bereiken door kwaliteit en service te combineren met een uitmuntend netwerk zowel tussen onze opdrachtgevers als onze toeleveranciers. Vanuit deze visie heeft Gunpowder een goed netwerk opgebouwd in diverse marktsectoren zoals de bouwbranche en de culturele sector. Dit geeft ons de opportunity om gestaag te groeien naar een bedrijf dat stevig verankerd ligt in de regio en maatschappelijk onderneemt door actief in de maatschappij te participeren. Denk hierbij aan het inzetten van de vakkennis en talenten van Gunpowder ten behoeve van tal van zakelijke, culturele en maatschappelijke initiatieven.

Hoe wij dat doen? Wij organiseren al ruim 7 jaar het Eastside-Rhythm & Bluesfestival in samenwerking met Concertgebouw de Vereeniging ( www.keizerkarelpodia.nl ) en zijn wij actief lid van MVO Nederland. Ook onze betrokkenheid bij culturele organisaties in de regio Nijmegen sluit aan op onze missie. Deze onderbouwt dat verantwoord ondernemen voor ons betekent: zelf verantwoordelijkheid nemen en mensen actief binden in een culturele Umweld.